ලග්න පලාපල

කලක සිට පවති ගනුදෙනුවක් පිලිබද අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ඉටුවේ. හදිසි ගමන් බිමන් යාම් යෙදෙනු අති අතර මිල මුදල් ලෑබීම සදහා වාසනාවක් උදා වනු ඈත.මිතුරන් ඈසුරු කෙරීමෙන් සිතට සහනයක් ලෑබෙන අතර පිය පක්ශයෙන උපකාර ලෑබෙනු ඈත.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )